اخبار
شرايط و ضوابط فرايند انتخاب واحد تولیدی نمونه سال 1398-1399 جهت كسب اطلاعات بيشتر به فايل پيوست مراجعه نماييد.
لازم به ذكر است بازه زماني مورد بررسي اين فرايند از تاريخ 1398/4/1 لغايت  1399/3/31 بوده  ومدارك و مستندات مربوطه از تاريخ 1399/3/1 لغايت 1399/3/31  در سامانه نظارت بر اجراي استاندارد قابل بارگذاري مي باشند
 

"تغییرات متعاقبا اعلام میگردند"


فايلها
واحد_نمونه_سال_99-98.doc 121.344 KB