اخبار
304 آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تهران فعال اند مدیرکل استاندارد تهران در بازدید از یک آزمایشگاه همکار استاندارد در تهران، گفت: 304 آزمایشگاه همکار استاندارد در تهران فعال اند که از این تعداد، 35 آزمایشگاه در زمینه صنعت غذایی فعالیت دارند. مدیرکل استاندارد تهران:
304 آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تهران فعال اند
 
مدیرکل استاندارد تهران در بازدید از یک آزمایشگاه همکار استاندارد در تهران، گفت: 304 آزمایشگاه همکار استاندارد در تهران فعال اند که از این تعداد، 35 آزمایشگاه در زمینه صنعت غذایی فعالیت دارند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان تهران، محمودرضا طاهری که در بازدید خود از تجهیزات آزمایشگاهی این آزمایشگاه، در جریان روند انجام آزمون‌ها قرار گرفت، تاکید کرد: در سال گذشته، پروانه تایید صلاحیت 20 آزمایشگاه در استان ابطال و تعلیق شد و برای 303 آزمایشگاه، پروانه صادر و تمدید شد.
 آزمایشگاه فاروق یکی از304 آزمایشگاه همکار استاندارد در استان تهران و فعال در زمینه آزمون صنایع غذایی، آفت‌کش‌ها، باقیمانده سموم و فلزات و دارای گواهینامه 17025 از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران است.