اخبار
مدیرکل استاندارد تهران
مدیرکل استاندارد تهران
در جشنواره شهيدرجايي و در حضور معاون رئيس جمهور، مديركل استاندارد تهران اقدامات ارزنده اين اداره كل را تشريح كرد اداره كل استاندارد تهران در بيست و يكمين جشنواره شهيد رجايي ، در هفته دولت، به عنوان دستگاه برتر معرفي و اقدامات آن توسط محمودرضا طاهري تشريح شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل استاندارد استان تهران، در اين مراسم كه انصاري ، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور، محسني بندپي، استاندار تهران، تركي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و ديگر مديران دستگاه هاي اجرايي استان حضور داشتند، مديركل استاندارد تهران به عنوان نماينده دستگاه هاي برتر، به تشريح اقدامات و دستاوردهاي اين اداره كل پرداخت.
وي با ارائه آمار و گزارش عملكرد، مشكلات و چالش‌هاي پيش رو را مطرح و از مسؤلان امر، درخواست همراهي جدي براي پيشبرد اهداف خود كرد.
اداره كل استاندارد تهران در اين مراسم به عنوان دستگاه برتر درميان ٦٤ دستگاه در گروه زيربنايي و توليدي معرفي و تقدير شد.