اخبار
1
شعار روز جهانی استاندارد 2019 : استانداردهای ویدئویی، خالق صحنه جهانی جهت کسب اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه شود.

 
فايلها
پيام_روز_جهاني_استاندارد.docx 151.846 KB