پنجشنبه 2 آبان 1398   01:41:25
آخرين ويرايش سایت
چهارشنبه 1 آبان 1398 21:15:49

آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
بيشتر
.