شنبه 30 شهريور 1398   11:12:07
آخرين ويرايش سایت
شنبه 30 شهريور 1398 11:10:13

آزمایشگاه شیمی مجهز به انواع تجهیزات و دستگاههای مورد نیازجهت انجام آزمونهای شیمیایی بر روی انواع روغنها و شوینده ها و... مطابق با استاندارد، می باشد.


 
بيشتر
.