دوشنبه 29 مهر 1398   09:17:58
آخرين ويرايش سایت
يكشنبه 28 مهر 1398 16:08:19

درحال حاضرمناقصه و مزایده ای مطرح نمی باشد .
کلیه مناقصات و مزایده ها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) نیز موجود می باشد.


سامانه تدارکات الکترونیک دولت

        

پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات 
بيشتر
.