دسترسي سريع

اخبار اداره كل تهران

دوره‌ آموزشی تخصصی سیم و کابل برای اعضای سازمان نظام مهندسی برگزار شد

در پی انعقاد تفاهم‌نامه بین اداره‌کل استاندارد و سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران، دوره آموزشی تخصصی استاندارد سیم و کابل برق در صنعت ساختمان برای مهندسان طراح و ناظر عضو سازمان نظام مهندسی، در اداره‌کل استاندارد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل استاندارد استان تهران، در این دوره که محمودرضا طاهری، مدیرکل استاندارد تهران  یکی از مدرسین آن بود، مباحثی نظیرآشنایی با ساختار انواع سیم و کابل برق در صنعت ساختمان، تشریح استانداردهای ملی سیم و کابل، آشنایی با سیم و کابل‌های نسوز و بدون هالوژن، برای مهندسان ناظر و طراح و اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تشریح و تدریس شد.
 این دوره‌ها، در راستای مصوبات کمیتۀ مشترک استاندارد و نظام مهندسی ساختمان تهران و در پی انعقاد تفاهم‌نامه این دو ارگان برگزار شد و علی کریمی آنچه، رئیس گروه تخصصی تاسیسات برقی ساختمان و مرتضی مهاجری، مدیر مهندسی شرکت سیم و کابل ابهر نیز، از دیگر مدرسان این دوره بودند.
شرکت‌کنندگان، پس از این دوره آموزشی دو ساعته که در اداره‌کل استاندراد استان تهران برگزار شد، گواهینامه پایان دوره آموزشی دریافت کردند.