دسترسي سريع

1399/5/1 چهارشنبه
فراخوان های واگذاری امور مربوط به بازرسی ، نمونه برداری ، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه، به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده واجد شرایط در محل گمرکات اجرایی استان تهران
جهت كسب اطلاعات بيشتر به پيوست مراجعه نماييد
فراخوان

الف- واگذاری بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از گمرکات اجرایی استان تهران
ب- واگذاری بازرسی ، نمونه برداری ، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه
اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد فرآیندهای "بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از گمرکات اجرایی استان تهران " و " بازرسی ، نمونه برداری ، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه " را طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده واجد شرایط (طبق اسناد فراخوان ) واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان به فايل هاي الصاقي ذيل مراجعه  و  حداکثر تا  20 روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز، در پاکت های لاک و مهر شده و طی نامه مکتوب به آدرس : تهران پونک، بلوار سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد اداره کل استاندارد تهران قسمت دبیرخانه اقدام نمایند.
شایان ذکر است ، هزینه چاپ اگهی بر عهده برگزیدگان فراخوان می باشد. 
فايل هاي مربوطه :
پرسشنامه شرکت هاي بازرسي (1).doc110.08 KB
راهنما-بازرسي و نمونه برداري از کالاهاي صادراتي و وارداتي.pdf367.14 KB
فرم اطلاعات و تعهد-بازرسي و نمونه برداري از کالاهاي صادراتي و وارداتي.pdf482.294 KB
فرم تقاضا-بازرسي و نمونه برداري از کالاهاي صادراتي و وارداتي.pdf289.202 KB
نحوه ارسال مدارک.pdf396.59 KB

نسخه قابل چاپ