دسترسي سريع

1399/5/1 چهارشنبه
فراخوان های واگذاری امور مربوط به بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از گمرکات اجرایی استان تهران به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده واجد شرایط در محل گمرکات اجرایی استان تهران


الف- واگذاری بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از گمرکات اجرایی استان تهران
ب- واگذاری بازرسی ، نمونه برداری ، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه
اداره کل استاندارد استان تهران در نظر دارد فرآیندهای "بررسی پرونده های کالاهای وارداتی ارجاع شده از گمرکات اجرایی استان تهران " و " بازرسی ، نمونه برداری ، آماده سازی و ارسال نمونه کالاهای صادراتی و وارداتی به آزمایشگاه " را طبق قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد به شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده واجد شرایط (طبق اسناد فراخوان ) واگذار نماید.
لذا از متقاضیان دعوت می شود جهت اطلاع از شرایط شرکت در فراخوان به فايل هاي الصاقي ذيل مراجعه  و  حداکثر تا  20 روز از تاریخ انتشار این آگهی نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز، در پاکت های لاک و مهر شده و طی نامه مکتوب به آدرس : تهران پونک، بلوار سردار جنگل، خیابان بهار غربی، میدان استاندارد اداره کل استاندارد تهران قسمت دبیرخانه اقدام نمایند.
شایان ذکر است ، هزینه چاپ اگهی بر عهده برگزیدگان فراخوان می باشد.

 
فايل هاي مربوطه :
راهنما-بررسي پرونده کالاهاي وارداتي.pdf368.662 KB
فرم اطلاعات و تعهد-بررسي پرونده هاي وارداتي.pdf758.806 KB
فرم تقاضا-بررسي پرونده هاي وارداتي.pdf291.846 KB
نحوه ارسال مدارک.pdf395.975 KB

نسخه قابل چاپ