دسترسي سريع

اطلاعيه ها

اطلاعیه فوری( قابل توجه مدیران کنترل کیفیت)

احتراماً، با عنایت به شیوع موج جدید ویروس کرونا به استحضار مي رساند،‌ متقاضیان دوره های برون سازمانی اعم از مدیران کنترل کیفیت از تاریخ 1399/08/12 تا عادی شدن وضعیت موجود (‌وضعیت سفید ) اجازه ورود به سازمان استاندارد و پژوهشگاه را ندارند.